Nardwuar vs. Trinidad James

NardWuar

Nardwuar interviews Trinidad Jame$ at SXSW 2013 in Austin, Texas , USA !