KOTD Presents: Yung Ill vs Fresco [Rap Battle]

@KingOfTheDot – #BO4 – @YungIll314 vs @Frescoclean
Hosted By: @OrganikHipHop, @GullyTK & @LushOne